Waarom Autisme Op Je Bord?

Waarom Autisme Op Je Bord?’ Door: Michel Brouwer, 22-05-2019

Job-Flow is een werving en selectiebureau dat zich bezighoudt met werving, selectie, detachering en loopbaanmanagement op het gebied van ICT en Life Sciences. Job-Flow is gevestigd in de regio Zuid-Limburg en bedient een gemêleerd klantenbestand van zowel groot tot klein en van nationaal tot internationaal.

‘Waar ik op dit moment tegenaan loop, is dat er een schaarste is op de arbeidsmarkt. Ik ben gaan nadenken over de manier waarop ik het gat tussen de vraag en het aanbod, met de juiste kandidaten kan dichten.’ 

Naar aanleiding van gesprekken aan de keukentafel met mijn aanstaande schoonzoon (expert op het gebied van autisme) zijn we tot de dienstverlening gekomen

‘Autisme On The Job’. 

De kennis van autisme en de kennis van werving en selectie hebben we aan elkaar gekoppeld. Zo hebben we een concept neergezet waarbij we kandidaten helpen aan een volwaardige functie binnen het bedrijfsleven. We zorgen ervoor dat de continuïteit geborgd wordt door intervisiebijeenkomsten aan de hand van ‘Autisme Op Je Bord’ en compagnonstrainingen.

‘Vanuit eerdere ervaringen heb ik medewerkers door beperkingen op verschillende leefgebieden zien uitvallen in de arbeidsmarkt. Hieraan ligt ten grondslag dat (de aard van) de beperking niet tijdig gemeld is en dat er vanuit de werkomgeving geen juiste afstemming kon worden geboden om ondersteunend te zijn aan de behoeften van de medewerker.’ 

‘Autisme On The Job’ helpt mensen met autisme aan een functie in het bedrijfsleven en een kwalitatief waardevolle rol in de maatschappij.

Kandidaten zijn in staat om, op basis van een volwaardig salaris, hier op een langdurige c.q. continue basis invulling aan te geven.

Bedrijven beschikken zodoende over een volwaardige medewerker die zij, weliswaar met wat extra aandacht en begeleiding, op een goede manier kunnen inzetten.

Het bedrijf profiteert van de specifieke vaardigheden waarin de kandidaat excelleert. De kandidaat benut zijn talenten doordat de positieve kanten van het autisme belicht worden. Zo is er sprake van een win/win situatie.

Naast ‘Autisme Op Je Bord’ wordt er ook gebruik gemaakt van ‘Werkweb-autisme’ ten behoeve van een adequaat

kandidaatsprofiel. De compagnonstraining zorgt voor een gunstige beïnvloeding van het klimaat waarin iemand tot ontplooiing kan komen.

Een totaalconcept.

Wil je meer weten? Kijk dan op: https://www.job-flow.nl/autisme-on-the-job/