Intervisie op de werkplek

Intervisie op de werkplek,

een stabiele werkplek creëren voor mensen met autisme.

Ook na de eerste contactmomenten tussen de kandidaat met autisme en de werkgever blijven wij betrokken. Samen met Bedrijfsopleiding en trainingen Extrass helpen wij bij het creëren van een stabiele werkomgeving. Dit begint bij de aanwezigheid van kennis en acceptatie bij directe collega’s op de werkplek. Om dit te bereiken verzorgen wij een intervisie bijeenkomst op de werkplek.

Intervisie methode

Autisme Op Je Bord is een hulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om een ideale werkomgeving te creëren. Deze methode is uitermate geschikt om kennis te maken met de situatie rondom het werken met een collega met autisme. Daarnaast geeft het goede handvatten voor de aanpassingen die nodig zijn voor het goed functioneren van een collega met autisme.

Intervisie sessie

De intervisie sessie vindt plaats in groepsverband. Onder leiding van een ervaren trainer zullen de leden van de intervisiegroep samenkomen. Middels speciaal ontwikkeld educatief materiaal, genaamd ‘Autisme op je bord’ worden alle aspecten van Autisme behandeld. Denk hierbij aan onderwerpen op het gebied van gedrag, eigenheid, cognitieve theorieën, sociaal emotionele vaardigheden en sensorische informatie verwerking. Daarnaast kunnen deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen die zij wensen te behandelen.

De ideale intervisiegroep

Op een zeer toegankelijke manier kijken wij samen met Extrass en uw bedrijf naar de beste samenstelling van de intervisiegroep. De intervisiegroep heeft de grootste kans van slagen als deelnemers dezelfde verwachtingen hebben. Factoren als gelijkwaardigheid, vaardigheden, discipline en eerlijkheid zijn hierbij van belang.

Benieuwd naar wat wij u kunnen bieden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!