Privacyverklaring

Wat doen wij met uw gegevens ingevolgde de privacywetgeving (GDPR -AVG)

 

Doel

Wanneer u door een van onze recruiters benaderd wordt, u solliciteert op een vacature of wanneer u zich aanmeldt via de website van Job-Flow (https://job-flow.nl), dan nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende reden:

· ten behoeve van ons arbeidsbemiddelingstraject

· om eventueel contact met u op te nemen omtrent uw profiel en wensen

· voor het uitvoeren van activiteiten als werving, selectie, en aanbieden/voorstellen/bemiddelen/plaatsen richting onze opdrachtgevers

· Wij archiveren geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid.

Wij vragen om uw de volgende persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam

· Contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)

· Profiel foto

· Arbeidsverleden en wensen

· Profielgegevens (vaardigheden en competenties)

· Curriculum Vitae

 

Bewaartermijn

Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als het nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren

 

Delen

Wij delen uw persoonsgegevens met derden indien dit zinvol is voor de uitvoering van ons arbeidsbemiddelingstraject, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij delen nooit zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden. Indien een opdrachtgever buiten de EU opereert kan het delen buiten EU-landen plaatsvinden.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, alsmede toestemming deze te delen met derden sturen naar solliciteren@job-flow.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Overige

Door berichten die Job-Flow of mensen vanuit de Job-Flow organisatie op social media te liken en of informatie achter te laten ( o.a Facebook en LinkedIn) moet u bewust zijn van het feit dat u persoonsgegevens openbaar gemaakt worden.

Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van gegevens om de kwaliteit en de bereikbaarheid van de website van Job-Flow te verbeteren. We verzamelen geen persoonlijke of bedrijfsspecifieke gegevens.

Job-Flow is gevestigd aan de Praaglaan 133, 6229HR Maastricht.

Bezoekadres Dorpstraat 30 6227 BN Maastricht. Kvk 14122530

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website of via email verkregen zijn door Job-Flow.

Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Job-Flow accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de hierboven aangegeven verantwoordelijke.